NetSolutions.nu

Effektivare hantering av produktinformation, ty “in a Digital First world – Product Information is Your Prime Asset!”

Högre och högre krav ställs på produktinformation

Vi lever i en värld som snurrar fortare och fortare, vilket gör att kraven på din produktinformation också ökar. Korrekt information är en förutsättning för att sälja, vilket ställer krav på ert PIM system, era processer, leverantörer med mera.

PIM projekt är ofta centrala projekt, med mycket stor potential. Typiskt har man lyckats bra med vissa saker och mindre bra med andra. Därför har vi tagit fram tre tjänster för att du ska få största möjliga avkastning på din investering i produktinformation. våra PIM konsulttjänster

Boka möte nu

Blogg