Som tillväxtföretag kan det ofta vara svårt att hinna med både tjänste-/produktutveckling och den lika viktiga marknadsföringen. Därför kan det vara en bra idé att ta extern hjälp med marknadsföringen, bla eftersom den snabba digitala utvecklingen kan vara svår att hänga med i. Samtidigt är det viktigt att den externa hjälpen inte tar för stora interna resurser, utan istället börja leverera resultat tidigt.

Vill ni också ha en digital strategi som ger er fler affärer?

En viktig del i marknadsarbetet är att ha en plan, här kallat digital strategi. Den viktigast uppgiften för den digitala strategin är att den ska svara på hur du ska använda hemsida och andra digitala kanaler så att de stöttar dina verksamhetsmål på bästa sätt. Och detta bör tas fram på et resurssnålt sätt.

Utgå från era långsiktiga mål

Din digitala strategi kan tex hjälpa dig att hitta fler kunder. För att få fram den bästa strategin bör du utgå från hur din verksamhet fungerar, tex dina långsiktiga mål. Kanske har du mål som att förändra bilden av ert varumärke, öka försäljningen, lansera produkter och tjänster, stärka företagskulturen eller etablera er på nya marknader m m.

Gör en marknadsanalys

Marknadsanalysen är en viktig del av er digitala strategi. I den svarar du på frågor som rör dina kunder, dina konkurrenter och de möjligheter som marknaden erbjuder:

Här kommer exempel på några frågor som bör ställas. Hur ser dina kunders köpbeteende ut? Det är ofta bra att ta fram en bild av kundernas köpresa. Vilka digitala kanaler använder era kunder sig av och hur? Studera dina konkurrenter för är att lära dig av dem och använd deras brister som dina styrkor.

Ta fram strategin

Baserat på de långsiktiga målen och marknadsanalysen kan du börja ta fram din strategi. I den väljer du digitala kanaler och beskriver hur de olika kanalerna kan användas för att uppnå dina mål. För var del jämför du med hur det ser ut idag och noterar vad som behöver göras. Här dyker frågeställningar upp som hur er webbsida fungerar. Är den optimalt anpassad efter era kunders beteende? Vilka sociala medier hjälper er bäst?

Inför strategin!

När du väl tagit fram strategin börjar det roliga arbetet att införa den. Här kan det vara bra att engagera flera personer från olika avdelningar och roller.

Förslagsvis tar du fram en handlingsplan genom att bryta ner strategin i konkreta delar. Om du inte gjort det tidigare så tar du fram vilka resurser som finns tillgängliga för detta, vem som ska driva arbetet och en tidsuppskattning.

Analysera och förfina

När du infört din digitala strategi är det viktigt att du följer upp regelbundet och ser vad som fungerar bra och mindre bra. Genom det lär du dig och kan justera och få ännu bättre resultat.

Vill du ha hjälp att ta fram en digital strategi som bidrar till att du når dina mål som tex ökad försäljning? Kontakta gärna oss.