Ett första viktigt steg är att era potentiella kunder hittar er. Vare sig de letar efter era produkter eller tjänster via social media, sökmotorer eller på annat sätt. I detta arbete är det så klart bra att veta vad målgrupperna efterfrågar för information och hur de letar efter den. Och hur de olika kanalerna fungerar tex sociala medier, hemsida etc.

Tillsammans leder vi potentiella kunder genom köpresan

Era potentiella kunder går typiskt igenom faserna ovan innan de blir trogna kunder hos er. I de olika faserna efterfrågar de olika information. Därför är det ofta en bra idé att tänka i de här stegen och särskilt fundera på hur man kan hjälpa de potentiella kunderna att ta sig till nästa steg i sin ”köpresa”. Och sluta som aktiva trogna kunder.

Genom att följa och analysera era besökares beteende kan man förbättra utfallet så att en större andel av besökarna tar sig framåt och blir kunder.