Ordlista

  • DAM, Digital Asset Management (en liknade tjänst/ programvara/ molnlösning som PIM)
  • Digital Shelf, ett superbet tillägg till inriver PIM
  • Elastic Marketing Model (en uppdatering av inriver för hur man jobbar med sitt PIM). Se längre ner i listan.
  • inriver PIM (“Probably the best PIM system in the world”, eftersom det har utvecklats enbart för, och med fokus på, PIM)
  • Marketing model, en term myntad på inriver, för att göra det enklare och tydligare för alla i projektet (inklusive intressenter), hur man har strukturerat sitt PIM
  • PIM, Product Information Management
  • PO, Product Owner (en roll i den agila metoden för systemutvecklingsprojekt – Scrum)
  • PXM, läs här https://www.salsify.com/resources/guide/what-is-pxm