Kategorier
Produktinformation Tjänsteinformation

PIM projektplan

Om du/ni har genomfört en PIM utvärdering med oss kommer vi att föreslå att en PIM projektplan är nästa steg. Då tar vi fram en projektplan baserat på er vision, era mål etc för er PIM satsning. För under PIM utvärderingen tar vi fram era möjligheter som vi värderar i potentiella intäkter och kostnader. Dessa måste ju sedan införas i olika steg. Detta är grunderna i PIM projektplanen.

För att ni ska känna er trygga så använder vi vår metod, NS PIM.

Vi behöver veta…

Det är tex viktigt för oss att tex veta vad som primärt drev ert PIM-projekt. Vilka prioriteringar var mest framträdande? Vad fick prioriteras ned eller kanske tom bort?

Av Håkan Lindell

Grundare https://NetSolutions.nu. PIM Specialist på det sättet att jag är mycket intresserad och har jobbat på inriver (Expert Services, och därmed varit med i riktigt många PIM implementationsprojekt)...