Våra PIM konsultjänster

Tjänster för bättre produktinformation

Att ha koll på sin produktinformation är än viktigare i dagens “digital first” värld. Det är ett brett område, nästan alltid med möjligheter att få ut än mer av din investering i PIM, eller produktinformation.

PIM utvärdering

Gör en utvärdering med vår väl beprövade metod som anpassas efter hur tex er PIM installation har satts upp. Vad var det tex för behov som primärt drev den? Vad har ni lyckats bra med? Vilka värden har ni kvar att få ut? Läs om PIM utvärdering

PIM projektplan

NS PIM Review lämnar ett bra underlag för att ta nästa steg och det gör vi här. Läs om PIM projektplan

PIM projektledning

Vi kan också erbjuda stöd vid införande av PIM. Detta görs i så fall helt efter era behov.

Kontakta oss för att berätta om ett kommande projekt, så får vi båda ut något av det. Ni får ta del av vår erfarenhet och vi lär oss något nytt. Läs om PIM projektstöd