PIM projektledning

PIM projektledning

Vad menar vi med PIM projektledning?

PIM projekt är extra roliga att arbeta med eftersom de tillför så mycket värde, spänner över så många områden och man får jobba med så många olika människor med många olika kompetenser. Därför anser vi att man gärna bör vara senior och helst ha erfarenhet av flera PIM projekt.

En projektledare från oss har bred erfarenhet av projektledning av både PIM & SaaS projekt, integrationer, affärssystem m.m. Och har till sitt stöd också vår projektmodell NS PIM, dvs om ni vill arbeta efter den. Annars anpassar vi oss gärna efter er modell.

Dessutom är en PIM projektledare från oss mycket inriktad på att bygga förtroende eftersom PIM projekt ofta kan upplevas som att de inför lite väl mycket förändringar i en organisation och det gäller att skapa trygghet och en förståelse för att allas kompetens är viktig för projektet.

En senior PIM projektledare från oss ger er…

  • Erfarenhet av flera införanden av PIM projekt
  • Exempel från dessa att jämföra mot (tex tidigare PIM utvärderingar)
  • En metod att använda om det passar med er, NS PIM
  • “High Five” attityd

Kontakta oss kring PIM projektledning