PIM projektplan

PIM projektplan

Om PIM projektplan

Vår PIM utvärdering lämnar ett mycket bra underlag för att ta nästa steg och och göra en plan på hur ni inför förbättringarna för PIM. Vår metod, NS PIM, fokuserar på värde, att ta till vara de erfarenheter som gjorts, de möjligheter ni och vi ser.”, Vi går metodiskt igenom de möjligheter ni har och gör en genomförandeplan som ser till att ni får ut det ni vill av er satsning med fokus på trygghet baserat på våra erfarenheter.

Om vårt arbetssätt

Vi är mycket flexibla och kan anpassa oss efter många situationer. Vår process, NS PIM, har tagits fram med bas i de cirka 20 PIM Projekten vi har varit med att implementera, Men kontakta oss för en dialog, så kan vi förklara (och ni få se exempel). Dessutom har vi nyligen skaffat oss erfarenhet från Tetra Paks projekt, PIM 2.0, där Håkan Lindell var Business Project Manager PIM.

Leverabler

En projektplan i det verktyg ni föredrar. Vi har jobbat med riktigt många.

Kontakta oss för att få mer info om PIM projektplan.

Boka möte med oss via calendly: https://calendly.com/netsolutions-nu