PIM utvärdering

PIM Utvärdering

Vad är en PIM utvärdering?

Det är vår metod baserad på analyser av många PIM projekt för att ni ska känna er trygga i att ni får en analys av just ert system enligt era förutsättningar och de affärsmål ni har.

När vi gör en PIM utvärdering använder vi vår egen metod, NS PIM. Där har vi samlat erfarenheter från omkring 20 PIM projekt som Håkan Lindell personligen var involverad i!

Men också andra från våra före detta kollegor på Expert Services på inriver. Några av dessa har också hjälpt till att utvärdera modellen! Ett stort tack till er, ni vet vilka ni är!

Dessutom har vi naturligtvis använt våra erfarenheter från Håkan Lindells tid som Business Project Manager PIMTetra Pak.

Du bestämmer omfattningen

Ska det vara en sk “360”, dvs utvärdering av hela PIM installationen, eller är det något område som driver andra som ska vara i fokus?

Om vårt arbetssätt

Vi är mycket flexibla och kan anpassa oss efter många situationer. Vår process har tagits fram med bas i de cirka 20 PIM projekten vi har varit med att införa. Så kontakta oss gärna för en öppen dialog, så börjar vi lära känna varandra och reder då ut allt som behövs.

Leverabler

Ett dokument med en analys av dagsläget och en ytterligare en analys om vad som kan och bör förbättras samt idéer på hur. Kontakta oss för att tex få se ett exempel på en PIM utvärdering gjort med vår metod NS PIM.

en PIM utvärdering låter intressant, så jag vill ta nästa steg

Nästa steg kan vara att boka ett kvalificeringsmöte för en PIM utvärdering! Boka i så fall på länken nedan. Och innan mötet kommer vi att behöva information om ert PIM system tex, hur det är satt upp, hur det används och vilka planer ni har.

Priset för mötet är satt till ett attraktivt introduktionspris (för vi kommer att lägga mycket tid på det, bla för att se till att ni får ut ett högt värde av mötet, vare sig ni köper tjänsten PIM utvärdering eller inte).

Du eller ni kan börja att boka en gratis PIM chat med oss:

https://calendly.com/netsolutions-nu/

Eller boka direkt ett möte för att utvärdera om en PIM utvärdering är rätt för er…

https://calendly.com/netsolutions-nu/

Boka och betala med kort på länken ovan. Vi garanterar att mötet kommer att ge er mer värde än så!