PIM utvärdering

PIM Utvärdering

Vad är en PIM utvärdering?

Det är vår metod baserad på analyser av många PIM projekt för att ni ska känna er trygga i att ni får en analys av just ert system enligt era förutsättningar och de affärsmål ni har.

När vi gör en PIM utvärdering använder vi vår egen metod, NS PIM. Där har vi samlat erfarenheter från omkring 20 PIM projekt som Håkan Lindell personligen var involverad i!

Har du också upplevt följande utmaningar i ditt PIM-projekt?

  • Interna stridigheter, osäkerhet om vad som kommer att påverkas, rädslor inför förändringar…
  • Att teamet inte drar åt samma håll?
  • Osäkerhet på vilka möjligheter som ger bäst resultat att investera i när du ska göra nästa projekt
  • Funderingar på om ni har rätt organisation, och rätt stöd till era informationsägare?
  • Funderingar kring tekniken, och om ni använder rätt möjligheter i systemen?
  • Osäkerhet kring om ni har satt upp systemet rätt, att ni rätt sk datamodell eller om man så vill “elastic marketing modell”?
  • Om era processer behöver optimeras?
  • Är ni nöjda med hur era översättningar fungerar
  • etc?

Berätta gärna genom att kontakta oss.

Detta kan vi hjälpa er med att identifiera och bedöma i en PIM Utvärdering…

I möten , intervjuer etc så hjälper vi er att dels få en bättre uppfattning av vad ni är nu, dels att utifrån era mål identifiera och värdera era möjligheter…

Du bestämmer omfattningen

Ska det vara en sk “360”, dvs utvärdering av hela PIM installationen, eller är det något område som driver andra som ska vara i fokus?

Om vårt arbetssätt

Vi är mycket flexibla och kan anpassa oss efter många situationer. Vår process har tagits fram med bas i de cirka 20 PIM projekten vi har varit med att införa. Så kontakta oss gärna för en öppen dialog, så börjar vi lära känna varandra och reder då ut allt som behövs.

Leverabler

Ett dokument med en analys av dagsläget och en ytterligare en analys om vad som kan och bör förbättras samt idéer på hur. Kontakta oss för att tex få se ett exempel på en PIM utvärdering gjort med vår metod NS PIM

Inspiration och en hel del kunskap till detta fick jag som Business Consultant/ Business Analyst på Expert Services på inriver. (Kunden är ok med att vi visar detta. Hör bara av er för mer information).

en PIM utvärdering låter intressant, så jag vill ta nästa steg

Nästa steg kan vara att boka ett kvalificeringsmöte för en PIM utvärdering! Boka i så fall på länken nedan. Och innan mötet kommer vi att behöva information om ert PIM system tex, hur det är satt upp, hur det används och vilka planer ni har.

Priset för mötet är satt till ett attraktivt introduktionspris (för vi kommer att lägga mycket tid på det, bla för att se till att ni får ut ett högt värde av mötet, vare sig ni köper tjänsten PIM utvärdering eller inte).

Du eller ni kan börja att boka en gratis PIM chat med oss:

https://calendly.com/netsolutions-nu/

Eller boka direkt ett möte för att utvärdera om en PIM utvärdering är rätt för er…

https://calendly.com/netsolutions-nu/

Boka och betala med kort på länken ovan. Vi garanterar att mötet kommer att ge er mer värde än så!