Referenser

QuickCool

WordPress, Divi, Responsivt

Tillsammans med Kredd Kommunikation har vi hjälpt QuickCool med kommunikation inför deras notering på Aktietorget. I projektet ingick en ny hemsida som är anpassad för alla skärmar.

B!BB Instruments

BIBB InstrumentsTillsammans med Kredd
Kommunikation har vi hjälpt B!BB
Instruments. En viktig del i projektet
var att få en ny hemsida som fungerar
på alla skärmar.

Spirel

Tillsammans med Kredd
Kommunikation har vi hjälpt Spirel. I
projektet ingick bland annat en ny
hemsida som också har en dansk
version. Den nya hemsidan fungerar
på alla skärmar.