Kategorier
Okategoriserad Projekt

NetSolutions.nu införde kassasystem och e-handel för Sök & Finn

Sök & Finn bad NetSolutions.nu om hjälp att fullfölja införandet av sitt kassasystem och e-handel. Man behövde hjälp av en fristående resurs som kunde kommunicera bättre med leverantörerna på deras språk, som kunde axla projektledaransvar och framför allt se till att det som var bäst för Sök & Finn prioriterades. Efter införandet fortsatte NetSolutions.nu att löpande stötta Sök & Finn.

Idag har Sök & Finn slutat med e-handeln för att i stället fokusera på få folk att komma till den mycket populära butiken på Södra Förstadsgatan 19 i Malmö. Systemen som skulle införas kom från Boxnet och Starweb. I korta drag fanns där en hel del utmaningar eftersom Boxnets systemet var nytt och integrationen till Starweb, som användes i början, var helt ny. NetSolutions.nu hade förmånen att få vara med från start till färdigt införande.

Rent konkret handlade projektet om att utbilda personalen, vara i kontakt med Boxnets och Starwebs support kring tekniska frågor och hitta lösningar på dem, se till att Sök & Finns intressen alltid kom i första hand, sätta sig in i integrationen till Starweb för att förstå exakt hur den fungerade, få ut rapporter och information från Boxnet, uppdatera data som blivit felaktigt importerad etc.