Tjänster

NetSolutions.nu - Tjänster

TJÄNSTER

ABBONEMANGSTJÄNSTER

SMALL är abonnemanget för det lilla företaget som önskar få hjälp med det mesta men som bara behöver några timmars support per månad.

MEDIUM är alternativet för företaget som behöver träffas på regelbunden basis någon gång i veckan för att fånga upp behov och följa upp sådant som åtgärdats.

INTERIM är alternativet för företaget som behöver en IT-funktion 25-50% under en viss bestämd period.

PROJEKTBASERADE TJÄNSTER

MICROSOFT 365

Microsoft bytte nyligen namn på sin otroligt populära molntjänst som tidigare hette Office 365.

  • Vill du ha hjälp att administrera tjänsten som att lägga till nya användare och sätta säkerhetsnivå för organisationen?
  • Vill du ha hjälp att stötta dig och dina användare med hur man använder tjänsten och apparna?
  • Behöver du specifik hjälp och vill ha en anpassad utbildning?
  • Har du ännu inte börja använda Microsoft 365 än och behöver hjälp med att installera och konfigurera tjänsten?

NY WEBBPLATS?

Tillsammans med Kredd Kommunikation har vi gjort många webbplatser. Låt oss träffas för ett förutsättningslöst möte.

BEHÖVER DU HJÄLP ATT VÄLJA OCH INFÖRA EN MOLNTJÄNST?

Vi har jobbat med molntjänster under lång tid. Vi har hjälpt till att välja tjänster och sedan infört dem i organisationer. Våra projekt kännetecknas av nöjda användare och tjänster som verkligen används.