Villkor

Framgår tydligt vid offert, projektplan etc

Vid tvist gäller / in case of dispute

Any and all disputes that may arise out of or in connection with work or
services rendered by Håkan Lindell or other associate of NetSolution i Malmö
AB in any capacity shall be settled by arbitration in Malmö, Sweden,
under the so called Simplified Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Chamber of Commerce, as in force at the time of request for arbitration. Swedish law shall be applied to the merits.

Alla tvister som kan uppstå ur eller i samband med arbete eller
tjänster utförda av Håkan Lindell eller annan medarbetare till NetSolution i Malmö
AB i någon egenskap ska avgöras genom 
sk Förenklat Skiljedomsförfarande enligt Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut, som var i kraft vid tidpunkten för begäran om skiljeförfarande. Svensk lag ska tillämpas i sak.