Villkor

Alla offerter är tydligt angivna så att värde som kommer leveras, vad det kommer att kosta, hur och när det ska betalas inte ska kunna missförstås. För alla parters trygghet

Skulle det ändå uppstå missförstånd eller annat så löser vi det. Och det brukar inte vara några bekymmer.

Men för säkerhets skull nämner vi vad som kommer att hända i allra värsta fall:

Alla tvister som kan uppstå ur eller i samband med arbete eller
tjänster utförda av Håkan Lindell eller annan medarbetare till NetSolution i Malmö
AB i någon egenskap ska avgöras genom skiljedom i Malmö, Sverige,
enligt Skiljedomsreglerna för Handelskammarens Skiljedomsinstitut, som var i kraft vid tidpunkten för begäran om skiljeförfarande. Svensk lag ska tillämpas i sak.

Worse case scenario in English:

Any and all disputes that may arise out of or in connection with work or
services rendered by Håkan Lindell or other associate of NetSolution i Malmö
AB in any capacity shall be settled by arbitration in Malmö, Sweden,
under the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Chamber of Commerce, as in force at the time of request for arbitration. Swedish law shall be applied to the merits.